重新审视 疫苗requirements, compliance , and 无masking, , and procedures 在2021-22学年.

search

DPS Public Service Announcement: Free COVID-19 Testing for DPS Students , and Staff

简恩. 6, 2021
 
特色视频播放图标

DPS is pleased to announce we are exp, anding our partnership with COVIDCheck Colorado to offer our free COVID-19 testing for students to support a safe return to school. Our full community of students , and staff will now have the opportunity to take an initial COVID-19 test before coming back to school as well as ongoing screening tests every other week.

注册测试 can be completed at any of COVIDCheck Colorado’s testing sites. 测试是免费的,快速的,可靠的. 你可以看到 的——updated一种testing译本史》(英语)的列表sites 包括蒙特贝洛校区DPS学校的场地, 亚伯拉罕林肯校区, 北高中校园, All City Stadium , and a new site at George Washington High School. The test will be completed via nasal PCR test or SalivaDirect™, 结果将于36至72小时内返回.

At any time, families , and students can schedule a test at existing COVIDCheck Colorado sites. 任何DPS学生或雇员均应使用 和链接市场,而家庭成员可继续使用 公立大学链接.

A special “Thank You” to Governor Jared Polis , and the Colorado Department of Public Health for the funding support that has made this program possible for our students, families, , , and公立大学.

Pruebas de COVID-19 gratuitas para los estudiantes y el personal de DPS

DPS se complace en anunciar la ampliación de nuestra alianza con COVIDCheck Colorado para ofrecer pruebas de COVID-19 gratis a los estudiantes a fin de fomentar un regreso seguro a la escuela. Ahora, toda nuestra comunidad de estudiantes y empleados tendrán la oportunidad de someterse a una prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela y de seguir haciéndose también pruebas de detección cada dos semanas.

碑铭 a una prueba en cualquiera de las ubicaciones de COVIDCheck Colorado. 拉斯·普鲁巴斯,免费的,可靠的. Podrán consultar 您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?, entre las que se incluyen las escuelas de DPS en el campus de Montbello, 艾尔campus德·亚伯拉罕·林肯, 北埃斯凯拉校区, All City Stadium y la nueva ubicación en la Escuela Preparatoria George Washington. La prueba se realizará mediante una prueba PCR de hisopado nasal o SalivaDirect™, 从36到72小时不等.

Las familias y estudiantes pueden programar una prueba en cualquier ubicación existente de COVIDCheck Colorado en cualquier momento. DPS的empleados deben seguir us, ando 我爱你,我的家,我的家,我的家,我的家,我的家,我的家,我的家,我的家,我的家 我爱你.

يسر منطقة مدارس دنفر العامة أن تعلن عن توسيع الشراكة مع مؤسسة COVIDCheck Colorado ما يعني أنه يمكننا توفير اختبارات كوفيد-19 مجانية للطلاب والموظفين لدعم العودة للدراسة بأمان.
يستطيع كل طالب وموظف الآن أن يخضع لاختبار كوفيد-19 مجاني قبل العودة للمدارس. سنوفرأيضاًاختباراتكوفيد-19مستمرةللطلابكلأسبوعين.
للمشاركةيرجىزيارةهذاالرابط. نحن نحث الجميع على إجراء الاختبار في العام الجديد ما لم يكونوا قد ثبت إصابتهم بالفيروس بنتيجة اختبار إيجابية خلال الـ 90 يوماً الماضية
الاختباراتمجانيةوسريعةوموثوقة. تضم مواقع الاختبار حرم مونتبلو وحرم إبراهام لنكولن وحرم مدرسة نورث الثانوية واستاد All City Stadium بالقرب من مدرسة نورث الثانوية بالإضافة إلى موقع جديد في مدرسة جورج واشنطن الثانوية. يمكنكالاطلاععلىمواقعاختباراتكوفيد-19هنا.
سيستخدم الفنيون مسحة PCR الأنفية أو اختبار اللعاب وسترسل النتائج عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني خلال 36-72 ساعة.
يمكنك لأسرتك ولأبنائك الطلاب تحديد موعد للاختبار في أي من مواقع COVIDCheck Colorado في أي وقت. إذا كنت طالب أو موظف في مدارس دنفر العامة، يرجى استخدام رابط المنطقة التعليمية. يمكن لأفراد الأسرة مواصلة استخدام الرابط المخصص لأفراد المجتمع على covidcheckcolorado.org
نحث كل موظفي وطلاب منطقة مدارس دنفر العامة على الاستفادة من هذه الفرصة فهي تسمح لنا بإجراء اختبارات منتظمة للطلاب والموظفين وضمان الحفاظ على سلامة مجتمعنا بالتزامن مع العودة للدراسة في المدارس.

covidcheckcolorado.org/where-to-test/
primarybio.com/r/denverps
covidcheckcolorado.org

DPS xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang mở rộng quan hệ đối tác với COVIDCheck Colorado. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho học sinh và nhân viên để hỗ trợ cho việc trở lại trường an toàn.

Giờ đây, mỗi học sinh và nhân viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi trở lại trường. 此外, 每两周, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp các kiểm tra sàng lọc COVID-19 cho học sinh.

要参加,请访问此链接: primarybio.com/r/denverps

Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người làm xét nghiệm trong năm mới, trừ khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng 90 ngày qua.

Các xét nghiệm này là hoàn toàn miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy. 测试地点包括蒙特贝洛校区。, 亚伯拉罕·林肯宿舍, 北区高中宿舍, 全城体育馆南高中附近, và một địa điểm mới tại Trường Trung học Phổ thông George Washington. Quý vị có thể tìm thấy danh sách cập nhật các địa điểm xét nghiệm ở đây: covidcheckcolorado.org/where-to-test

Các kỹ thuật viên sử dụng xét nghiệm PCR qua mũi hoặc SalivaDirect™, và kết quả sẽ được gửi qua tin nhắn và email trong vòng 36-72 giờ.

Gia đình quý vị và con quý vị có thể lên lịch hẹn xét nghiệm tại các địa điểm hiện có của COVIDCheck Colorado vào bất cứ lúc nào. Nếu quý vị là nhân viên hoặc học sinh DPS, vui lòng sử dụng đường liên kết của Học khu: primarybio.com/r/denverps

Các thành viên gia đình có thể tiếp tục sử dụng đường liên kết dành cho cộng đồng covidcheckcolorado.org

Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh và nhân viên DPS hãy tận dụng cơ hội này. Việc này cho phép chúng tôi thường xuyên xét nghiệm nhân viên và học sinh và có thể bảo đảm giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi trở lại chương trình học trực diện ở trường